עשייה התנדבותית מאפשרת חוויית נתינה משמעותית ויוצרת תחושת שייכות למקום ולחברה. ההתנדבות במוזות היא חלק מהשגרה ומההתרחשות היומיומית להמשך קריאה

 

צוות מוזות מורכב מאנשי הוראה ואמנות, הפועלים במסירות ובמקצועיות בתחומם. כל אחד מצוות המורים מחזיק גם בתחום אחראיות אישי, המאפשר לו, מעבר להוראה, גם ראייה רוחבית והיכרות מעמיקה יותר עם מערכת בית הספר ועמותת מוזות. לכל המשרות במוזות