בשלב זה אין משרות פנויות בבית הספר

יפת 28 תל אביב- יפו  |  טלפון: 03-5189049  |  פקס: 03-5189052