top of page
התנדבות.tiff

מתנדבים במוזות

ההתנדבות במוזות היא חלק מהשגרה ומההתרחשות היומיומית, כארבעים מתנדבים מגיעים למוזות במהלך השבוע,
משובצים בכיתות בתוך מערכת הלימודים ומשמשים כעוזרי הוראה. סיוע פרטני מאפשר לתלמידים רצף לימודי, חוויית הצלחה וצמצום פערי הידע.

 

בזכות עזרתם הרבה והרציפה של המתנדבים, אחוז התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות עולה באופן ניכר והתלמידים מצליחים לממש את יכולות הלמידה שלהם. במהלך השנה מתקיימת הנחייה אישית וכן מפגשי הדרכה קבוצתיים של המתנדבים עם צוות ההוראה.

אלי אטיאס.jpeg

אלי אטיאס

רכז מתנדבים

צרו קשר להתנדבות במוזות

תודה! הודעתך נשלחה בהצלחה

bottom of page