top of page
best 536.jpg

מגמת אמנות פלסטית

לימודי האמנות מושתתים על בניית כלים לקבלת ידע לפני קבלת הידע. בניית יסודות, רגישויות, אוצר מילים וכלים תפישתיים לפני הידע ההיסטורי והטכני באמנות. בכיתה י' לומדים התלמידים "הבנת האמנות" ושיעורי בסיס טכניים ברישום, ציור, פיסול וצילום. בכיתה י"א מעמיקים את הלימוד בתחומים אלה. בכיתה י"ב נבחנים התלמידים בחינה עיונית מקיפה בתולדות האמנות ומעמידים תערוכת בוגרים -
היא בחינת הבגרות המעשית. כל תלמיד לומד להביא את רעיונותיו לאחר פיתוח, בחינה, ביצוע וברירה אל מצב סופי ומוגמר.

רקע באמנות פלסטית

כל אחד מתלמידים המתקבלים למגמת האמנות מגיע מרקע ונסיון שונה. אנו מזהים את פוטנציאל היכולת של כל תלמיד ומשקיעים בו החל מלמידת הבסיס של הטכניקה, שימוש בחומרים ועד להבנה של תולדות האמנות.
 

תערוכת בוגרים

תלמידי כיתה י"ב במגמת אמנות פלסטית, מציגים בתערוכה קבוצתית את עבודות הגמר של הפרויקט המעשי באמנות פלסטית לבגרות.
התערוכה מוצגת בגלריה באירוע המשקף את העמל, הלמידה, הכישרון והיצירה האישית של כל אחד מן התלמידים.
לצד התערוכה מופק קטלוג של העבודות. בבחינת הבגרות המעשית התלמידים מציגים את עבודותיהם בתערוכה ובתיק העבודות.

 

תכנית הלימודים 

מגמת האמנות כוללת מסלול תלת-שנתי לקראת בגרות של 5 יחידות לימוד באמנות, וכוללת לימודי ציור, פיסול, וידאו ארט, צילום ואוצרות: 

2 יחידות של פרויקט מעשי באמנות ו-3 יחידות בתולדות האמנות. מורי המגמה הם אמנים פעילים מציגים, המלמדים את השיעור החשוב של מסירות ותשוקה לאמנות הן בהוראתם בכיתה והן באמצעות הדוגמה האישית.

צוות המגמה

יעל ורטהיים1_edited.jpg

יעל ורטהיים וסאן

רכזת מגמת אמנות. מורה לציור, תולדות האמנות, ליווי והנחייה

יעל סלומה.webp

יעל סלומה

תולדות האמנות והשראה

ורד אהרונוביץ.webp

ורד אהרונוביץ

מורה לציור ופיסול

אוסקר אבוש.webp

אוסקר אבוש

מורה לצילום
 

אילת קסטלר.jpg

איילת קסטלר

מורה לתולדות האמנות

אנדרס גורביץ_edited.jpg

אנדרס גורביץ

ציור, פיסול, הנחייה וליווי עבודה

מיכאל יגודין.webp

מיכאל יגודין

מורה לתולדות האמנות

עלמה שניאור_edited.jpg

עלמה שניאור

צילום ווידאו וארט

bottom of page