top of page

קבלה ללימודים

תהליך הקבלה ללימודים כולל ארבעה שלבים, שבמהלכם נבחנת התאמתם של התלמידים שיוכלו להביא לידי ביטוי את עצמם ואת כישוריהם. תהליך הקבלה כולל:

 

1. מפגש היכרות - מטרתו להכיר את המועמד ואת הוריו, להכיר את הרקע הלימודי והאישי לצד היכרות שלו עם מוזות ועם תכנית הלימודים

 

2. מבדקים - כל מועמד ללימודים עובר מבדקים במתמטיקה, אנגלית ועברית, שמטרתם לבדוק את רמת הידע ומידת ההתאמה שלו לתכנית הלימודים במוזות.

 

3. אודישן - בחינת כניסה למגמה שאליה מבקש המועמד להתקבל (הנחיות הכנה לאודישן ניתנות בתהליך הקבלה).

 

4. ראיון אישי - ראיון אישי להיכרות מעמיקה עם המועמד.

 

בתום ארבעת השלבים מתקבלת ההחלטה על קבלתו של המועמד לבית הספר.

 

 

פרסומים שונים

מדור זרקור: תיכון מוזות לאמנויות ביפו

כתבה בירחון "קשר עין" של ארגון המורים. במדור זרקור. פורסמה ביולי 2019 ע"י שרון כץ, גליון 291

ג'וליארד. גרסת יפו.

 

כתבה בעיתון "הד החינוך" של הסתדרות המורים המציגה את מנהלות בית הספר ופועלן במסגרת הייחודית שיזמו.

פורסמה באפריל 2012 ע"י אור סופר.

באלו הידיים. פרויקט "מחוות משותפות"

 

כתבה בידיעות אחרונות המסקרת תערוכה ייחודית שנעשתה במסגרת בית הספר בשיתוף פעולה עם אמן הפוסט גרפיטי Know Hope.

מכתב תודה מנציגי ההורים

 

המכתב הוקרא בטקס סיום השנה של מחזור ט' על ידי נציגי ההורים ונשלח בחתימת כל הורי השכבה למשרד החינוך ולעיריית תל אביב. 

עיתון בית הספר | גליון 1 | דצמבר 2019 

עיתון מוזות נכתב והופק על ידי התלמידים ומאפשר הצצה להווי בית הספר ולפעילויות המתרחשות.

אודות מוזות

מוזות, בית ספר תיכון לאמנויות, נוסד בשנת 2005 ביפו על ידי ורד ניצני וליטל וסרמן. מוזות מיועד לבני נוער שנשרו ממסגרות חינוכיות-חברתיות בעקבות משברים ומצבי מצוקה. בבית הספר מתקיימים לימודים עיוניים ולימודי אמנות לבגרות, במגמות אמנות פלסטית, תיאטרון, קולנוע ומוסיקה. 

 

החזון של מוזות הוא להעניק לבני נוער הזדמנות שווה למקום, ללימוד וללימודי אמנות, ועל ידי כך לבנות את עצמם ולעשות את עתידם.
צוות מוזות מעורב באופן כולל בחיי תלמידיו, ופועל באוריינטציה פסיכואנליטית כמי שיוצא לקראת תלמידיו, יחד עם תביעה למחויבות ולהשתדלות מצידם.

 

המטרות

מוזות מבקש לסייע לבני נוער שנשרו מהחברה למצוא את מקומם, להיות תלמידים ולהפוך את האמנות לשפה עבורם. בית הספר מעניק הרגלים ודרכי לימוד ומאפשר לתלמידיו השכלה פורמאלית - זכאות לתעודת בגרות. מוזות מהווה קרקע להתמקמות ולהשתייכות חברתית.

 

היסטוריה

מוזות פתח את שעריו בשנת 2005 ברחוב יפת 28, ביפו במבנה בשם 'בית מרכז האמנויות'. מבנה עתיק בן — שנים, בעל תקרות גבוהות ומצוירות, חדרים שהפכו לכיתות קטנות ואולם מרכזי עם חלון ויטרינה ענק. במבנה זה פעל בית הספר במשך 17 שנה, כך שאופיו של בית הספר התעצב והתגבש יחד עם איכויותיו וייחודיותו של המבנה בו שכן. עם השנים גדל בית הספר ואיתו הצורך במרחבים נוספים ולכן וספו כיתות לימוד וחללי סטודיו נוספים בסמטאות הסמוכות. 

בשנת 2022 עבר בית הספר למבנה חדש, ברחוב יפת 44. לאחר עבודות שיפוץ נרחבות והתאמת המבנה לצרכיו של מוזות, נפתחה שנת הלימודים במבנה הקבע של מוזות.

 

 

צוות ההנהלה

ליטל וסרמן

מנהלת

יוזמת מייסדת ומנהלת את בית הספר מיום הקמתו

 ורד ניצני-קוז'וקרו

מנהלת 

יוזמת מייסדת ומנהלת את בית הספר מיום הקמתו

bottom of page