top of page

עמותת מוזות

תו מידות עם תאריכים 2024_03.png

מוזות פועלת גם כעמותה רשמית מוכרת, בעלת תו מידות לעמותה המעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם. 

שותפים 

משרד החינוך | משרד הרווחה | עיריית תל אביב

מעגל מוזות

אורה נפתלי | אתי קני | דפנה ארנון | ורד פישר | מיכל קינן סיני | נטלי טיומקין בארינבוים | נטע סגל | נעמי קוליץ | עירית זומר | ריקי לוי | רבקה סקר | שירי רפאלי | דליה שיאמה |

חברי הועד המנהל

סטפן פרוביזור | נטע סגל | אורה נפתלי | ורד פישר | אתי קני

 

 

bottom of page