top of page

באלו הידיים: פרויקט "מחוות משותפות"

כתבה בידיעות אחרונות

פורסמה באפריל 2015
 

עשרות פסלים של כפות ידיים במגוון מחוות, הוצבו על קירות בניין באוהאוס, בשדרות רוטשילד בתל אביב. המטרה: לייצר פרויקט אמנות סביבתי, כאקט אומנות חיובי המקיים שיח חופשי עם הסביבה ונמצא. היוצרים: תלמידי בית הספר התיכון "מוזות" ביפו ואמן הפוסט גרפיטי הבינלאומי-ישראלי Know Hope. צפו, קבלו השראה

ג'וליארד. גרסת יפו

כתבה בעיתון "הד החינוך" של הסתדרות המורים

פורסמה באפריל 2012 ע"י אור סופר.


ורד ניצני וליטל וסרמן יזמו והקימו ביפו את "מוזות" בית ספר תיכון לאמנויות המיועד לתלמידים נושרים. בבית הספר לומדים נוצרים, מוסלמים, שוהים בלתי חוקיים, ילדי עובדים זרים ועולים חדשים. "לנו" אומרת וסרמן "לא משנה מה הנער עשה עד היום, משנה מה הוא רוצה לעשות מהיום". 

bottom of page