top of page
berabim_jaffa_small-6.jpg

מוזות בית ספר תיכון לאמנויות

מוזות, בית ספר תיכון לאמנויות, פתח את שעריו בספטמבר 2005 ביפו העתיקה. מוזות מעניק הזדמנות לבני נוער שנשרו ממסגרות בעקבות משברי חיים ורוצים לשלב לימודי אמנות בלימודים לבגרות. 

bottom of page