November 12, 2017


בתחילת החודש נערכה ב"מוזות" פעילות לציון יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין.

במסגרת אירועי הזיכרון, התקיימה  פעילות של תלמידים מכל השכבות והמגמות, שיצרו קבוצות  של מעגלי שיח רב גילאיים. כל קבוצה הונחתה על ידי 2-3 אנשי צוות מבית הספר.
הדיונים נסובו סביב נושא ח...

November 2, 2017

בשבוע שעבר התקיים השיעור הראשון של שילוב אמנויות, של תלמידים מכל המגמות, בהנחיית מגמת תאטרון ובליווי מורים מהמגמות השונות. המטרה של  פעילות יוצאת דופן זו, היא שילוב אמנויות כאמצעי לדיון והבנה מורכבת ומעמיקה בנושאי תרבות ואמנות.

לאחר חשיבה משותפת, הוחלט שהנושא שיוביל ה...

Please reload

יפת 28 תל אביב- יפו  |  טלפון: 03-5189049  |  פקס: 03-5189052